2019-11-08 15:14:00

Petaši čitaju u ritmu

Kreativna i neobična obrada lektire: poezija Grigora Viteza našla je svoj put do čitatelja... (Peti a i b s nastavnicom Gordanom Curać Depolo).


Osnovna škola Petra Kanavelića Korčula